Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 4 –27 października

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat: Przygotowanie do uroczystości Pasowania na ucznia, Zapoznanie z podstawowymi figurami geometrycznymi oraz ich nazwami, Wprowadzenie litery „O” i „o” oraz utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „a”

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z wybranymi figurami geometrycznymi oraz ich nazewnictwem;
 • Charakterystyka litery oraz zapis graficzny „O” i „o”;
 • Utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „a”.

Cele szczegółowe: Uczeń:

Potrafi rozpoznać wybrane figury geometryczne;

 • Charakteryzuje wybrane figury geometryczne;
 • Potrafi wskazać figury geometryczne pośród innych kształtów;
 • Potrafi zapisać literę „O” i „o”;
 • Potrafi wskazać literę „O” pośród innych;
 • Potrafi zapisać literę „A” i „a”.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Przygotowanie do uroczystości „Pasowania na ucznia”

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zapoznanie z wybranymi figurami geometrycznymi oraz ich nazwami.

 1. Zapoznanie z sylwetką okręgu, kwadratu i trójkąta;
 2. Ćwiczenia w rozpoznawaniu figur geometrycznych pośród innych kształtów;
 3. Ćwiczenia zapisu graficznego figur geometrycznych.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „O” i „o” oraz utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „a”.

 1. Scharakteryzowanie litery „O” i „o”, jako znaku graficznego;
 2. Próby zapisu graficznego litery „O” i „o” ;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „a” oraz zwrócenie uwagi na staranność.

 

 

 

 

Leave a Reply