Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Komórka roślinna

Cele główne:

 • Charakterystyka komórki roślinnej oraz jej budowa;
 • Charakterystyka komórki bakteryjnej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje komórkę roślinną, jej budowę oraz poszczególne składniki;
 • Opisuje cechy wspólne oraz różnice między komórką roślinną a zwierzęcą;
 • Opisuje komórkę bakteryjną z uwzględnieniem jej przynależności do grupy komórek bezjądrowych;
 • Wymienia elementy budowy komórki występujące we wszystkich ich rodzajach.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Komórka roślinna

 1. Omówienie komórki roślinnej, jej budowy oraz charakterystyka poszczególnych elementów komórki;
 2. Charakterystyka komórki bakterii oraz jej budowa;
 3. Zestawienie elementów komórek, które występują we wszystkich ich rodzajach.

 

 

Leave a Reply