Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Substancje wokół nas

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z substancjami występującymi w przyrodzie;
 • Charakterystyka wody pod względem fizycznym;
 • Charakterystyka krążenia wody w przyrodzie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Określa stany skupienia substancji występujących w przyrodzie;
 • Charakteryzuje właściwości fizyczne ciał stałych;
 • Opisuje wpływ temperatyry na ciała stałe, ciekłe i gazowe;
 • Charakteryzuje wodę jako główny składnik przyrody w odniesieniu do jej roli;
 • Wyjaśnia zasadę krążenia wody w przyrodzie oraz wpływ tego procesu na składniki ożywione i nieożywione przyrody.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem;
 • Pogadanka ;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Substancje wokół nas

 1. Omówienie stanów skupienia substacji w przyrodzie;
 2. Omówienie zmiany stanu skupienia na podstawie wody;
 3. Wyjaśnienie wpływu czynników fizycznych na zmiany stanu skupienia ciał;
 4. Opisanie wody jako głównej substacji występującej w odniesieniu do procesu cyrkulacji.

 

Leave a Reply