Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  3 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Mutacje

Cele główne:

 • Charakterystyka mutacji oraz ich rodzai;
 • Charakterystyka badań prenatalnych oraz zasadności ich przeprowadzania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia pojęcie mutacji;
 • Charakteryzuje rodzaje mutacji, przyczyny oraz skutki;
 • Wyjaśnia choroby jednogenowe;
 • Charakteryzuje wpływ liczby chromosomów na powstawanie chorób chromosomalnych;
 • Wyjaśnia pojęcie badań prenatalnych oraz opisuje rodzaje tych badań w odniesieniu do korzyści i zagrożeń, jakie może nieść ich przeprowadzenie.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mutacje

 1. Omówienie mutacji oraz ich podziału;
 2. Charakterystyka chromosomów oraz wpływ ich liczby na powstawanie chorób chromosomalnych;
 3. Omówienie badań prenatalnych, ich rodzai i wpływu na organizm dziecka oraz matki;
 4. Omówienie wpływu chorób genetycznych na jakośc życia człowieka.

 

Leave a Reply