Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  4 – 27  października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Kontynenty i oceany  

Cele główne:

 • Charakterystyka kontynentów;
 • Charakterystyka Oceanu Światowego oraz znaczenie oceanów w przyrodzie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia pojęcie kontynentu;
 • Charakteryzuje powierzchnię kontynentów;
 • Wskazuje położenie kontynentów na mapie;
 • Wyjaśnia pojęcie Oceanu Światowego;
 • Zna podział Oceanu Światowego na pięć poszczególnych obszarów;
 • Wyjaśnia znaczenie oceanów w przyrodzie.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”, mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Kontynenty i oceany

 1. Omówienie kontynentów, ich powierzchni oraz położenie ze wskazaniem na mapie;
 2. Charakterystyka Oceanu Światowego z uwzględnieniem podziału na pięć obszarów;
 3. Wyjaśnienie znaczenia oceanu w przyrodzie oraz wykorzystania jego zasobów.

 

 

Leave a Reply