Konspekt

Lekcja 5- 10 Listopada

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Jesteśmy Polakami

Temat: A to Polska właśnie.

Dziecko:

 • Ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela.
 • Wskazuje na mapie Polski Warszawę.
 • Zaznacza rzekę Wisłę.
 • Słucha legendy o powstaniu państwa Polskiego pt „ Lech, Czech i Rus” .
 • Poznaje znaczenie słów ojczyzna, Polska.
 • Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe : godło i flaga.
 • Skleja elementy flagi.
 • Słucha i powtarza słowa wiersza „ Kto Ty jesteś?
 • Aktywnie uczestniczy w uroczystości szkolnej.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem.
 • Podróż po Polsce- opowieść ruchowa – naśladowcza.
 • Oglądanie i omawianie mapy Polski, zaznaczanie najważniejszych miast, rzeki Wisły.
 • Legenda o Lechu, Czechu i Rusie – słuchanie opowiadania, zapoznanie z symbolami narodowymi.
 • Nasza flaga – praca plastyczno- techniczna, wykonanie flagi Polski.
 • Wysłuchanie wiersza pt „Kto Ty jesteś?”.
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Udział w uroczystości z okazji „Narodowego Święta Niepodległości”
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Leave a Reply