Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja 4 – 24 Listopad

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Ubrania.

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem dotyczącym ubrań;
 • Poznawanie nowego słownictwa w języku angielskim;
 • Operowanie obcym językiem bez barier;
 • Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi na określony temat.

Cele szczegółowe:

 • Rozumie nowo poznane słowa;
 • Używa nowego słownictwa;
 • Umiejętnie wypowiada się pełnym zdaniem.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, ilustracje z  ubraniami, historyjki obrazkowe.

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna

Temat: Ubrania.

 1. Poznanie nowych słów.
 2. Zastosowanie słownictwa w wypowiedziana dany temat.
 3. Rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu zewnętrznego i prowadzenia swobodnych rozmów.
 4. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa.
 5. Zakończenie zajęć.

Leave a Reply