Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Present Simple and Present Continuous.

Cele główne:

  • Uczeń potrafi rozróżnić czasy Present Simple i Continuous oraz zastosować je odpowiednio do kontekstu wypowiedzi.

Cele szczegółowe:

  • Uczeń poznaje zasady tworzenia zdań w czasach Present Simple i Continuous;
  • Uczeń poszerza słownictwo.

Metody:

  • Podające;
  • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Present Simple and Present Continuous.

  1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
  2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy, z których uczniowie dowiadują się istotne informacje odnośnie czasów Present Simple i Continuous.
  3. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
  4. Uczniowie grają w grę internetową, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
  5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply