Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Possesives.

Cele główne:

  • Uczeń poznaje i wie jak używać poprawnie zaimki dzierżawcze.

Cele szczegółowe:

  • Uczeń poznaje nowe słownictwo;
  • Uczeń rozwija umiejętność opisywania.

Metody:

  • Podające;
  • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/possessives

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Possesives.

  1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
  2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy, dzięki którym uczniowie dowiadują się podstawowych informacje na temat zaimków dzierżawczych.
  3. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
  4. Uczniowie grają w internetową grę, która ma na celu praktykę zdobytej na lekcji wiedzy.
  5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Leave a Reply