Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 8 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dziewczynka z zapałkami. Boże Narodzenie– zwyczaje świąt oraz kolęda „Cicha noc”

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania baśni;
 • Zapoznanie z sylwetką Hansa Christiana Andersena;
 • Poznanie zwyczajów świąt Bożego Narodzenia;
 • Umiejętność scharakteryzowania kolęd i pastorałek.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, czym jest baśń;
 • Potrafi wskazać cechy charakterystyczne baśni;
 • Wie, kim jest Hans Christian Andersen i czym się zajmował;
 • Zna polskie zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia;
 • Wie, czym różnią się kolędy od pastorałek.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 2, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.2, Wklejka do zeszytu, Kolęda „Cicha Noc”, głośnik

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dziewczynka z zapałkami.

 1. Zapoznanie uczniów z baśnią Hansa Christiana Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami”;
 2. Przedstawienie postaci Hansa Christiana Andersena;
 3. Wykonanie zadań z ćwiczeń w nawiązaniu do przerobionego materiału;
 4. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Boże Narodzenie – zwyczaje świąt oraz  kolęda „Cicha noc”

 1. Omówienie zwyczajów bożonarodzeniowych;
 2. Omówienie różnic między kolędą a pastorałką;
 3. Wysłuchanie kolędy „Cicha Noc”;
 4. Omówienie zadań domowych związanych z tematem;
 5. Rozdanie wklejek do zeszytów.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply