Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Paulina Kociołek

Lekcja  8 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Rodzaje drzew iglastych oraz świąteczna choinka, Wprowadzenie litery „W”, „w”, Wigilijna tradycja

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z rodzajami drzew iglastych;
 • Zapoznanie uczniów z wyglądem pisanej litery „W”, „w”;
 • Utrwalenie tradycji Bożonarodzeniowych;
 • Stymulowanie aktywności dzieci poprzez zabawy i zadania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi nazwać oraz rozpoznać na obrazku rodzaje drzew iglastych;
 • Poznaje obraz graficzny liter „W”, „w”;
 • Potrafi wskazać podane litery w tekście;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem;
 • Potrafi wymienić wigilijne potrawy;
 • Zna tradycje Bożonarodzeniowe;
 • Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową.

Metody pracy:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnienie.
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” cz. 2;
 • Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2;
 • Kartki papieru A4;
 • Kredki, mazaki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rodzaje drzew iglastych oraz świąteczna choinka

 1. Zapoznanie uczniów z rodzajami drzew iglastych na podstawie obrazków z podręcznika str. 38;
 2. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu pt. „Nasza choinka” – podręcznik str. 39;
 3. Rozwiązywanie ćwiczeń – ćwiczenia str. 34;
 4. Praca plastyczna pt. „Moja choinka”.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Wprowadzenie litery „W”, „w”, Wigilijne tradycje

 1. Słuchanie ze zrozumieniem tekstu pt. „W starym domku pod lasem”- podręcznik str. 40-41 oraz zapoznanie z literą „W”, „w”;
 2. Omawianie wigilijnych potraw na podstawie obrazków z podręcznika str. 42-43;
 3. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń – ćwiczenia str. 35-36;
 4. Przygotowania do świąt – wypowiedzi na podstawie ilustracji, układanie wyrazów z rozsypanki literowej – ćwiczenia str.32.

 

 

 

 

 

Leave a Reply