Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 8 – 15 grudnia 

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Baśń Hansa Christiana Andersena pt. ”Choinka”,  Nawiązanie do tradycji zdobienia choinki na Święta, Wykonanie własnej choinki przy użyciu dotychczas poznanych liter, cyfr i figur geometrycznych

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z baśnią H.Ch. Andersena pt. „Choinka”;
 • Utrwalenie zapisu graficznego litery wcześniej poznanych liter, cyfr i figur geometrycznych;
 • Zapoznanie z zasadami tworzenia form z wykorzystaniem figur geometrycznych, cyfr i liter.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wysłuchać uważnie i ze zrozumieniem tekstu baśni H.Ch. Andersena „Choinka” oraz odnieść jej tekst do czasu świątecznego;
 • Odpowiedzieć na pytania związane z treścią baśni oraz wyjaśnić, które elementy utworu nawiązują do okresu Bożego Narodzenia;
 • Zapisać i narysować wcześniej poznane litery, cyfry i figury geometryczne;
 • Wyciąć kształty oraz przykleić je na kartce tworząc kształt choinki.

Metody:

 • Pogadanka, wyjaśnianie;
 • Burza mózgów;
 • Zgadywanka, praca z ilustracjami, praca z plastyczna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt, tekst baśni,  kredki, papier kolorowy, klej, nożyczki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Zapoznanie z tekstem baśni H.Ch. Andersena pt. Choinka.

 1. Przeczytanie tekstu baśni;
 2. Odpowiadanie na pytania związane z tekstem utworu H.Ch. Andersena;
 3. Dyskusja na temat poznanej baśni w nawiązaniu do klimatu świątecznego.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Tworzenie własnej choinki z dotychczas poznanych figur geometrycznych, cyfr i liter.

 1. Narysowanie trójkątów oraz ich wycięcie;
 2. Przyklejenie trójkątów na kartkę w takiej formie, aby uzyskać kształt choinki;
 3. Ozdabianie choinki literami i cyframi.

Leave a Reply