Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  8 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Pisownia wyrazów z „ę” i „ą” w zakończeniu

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej;
 • Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna zasady pisowni wyrazów z „ą” i „ę” w zakończeniach;
 • Stosuje poznane zasady ortograficzne w praktyce;
 • Poprawnie odmienia rzeczowniki i czasowniki oraz wskazuje ich formy zakończone na „ą” i „ę”;
 • Rozumie różnicę między pisownią a wymową;
 • Podaje poprawne formy wyrazów.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zgadywanka.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Poprawnie zapisujemy wyrazy z „ą” i „ę”

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Wyjaśnienie reguł dotyczących stosowania liter „ą” i „ę”;
 3. Zapoznanie się z regułami ortograficznymi. Infografika;
 4. Zabawy w zgadywanki wyrazowe;
 5. Ćwiczenia praktyczne;
 6. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń ćw. 3, 5, 7 i 8 ze str. 68-69.

Leave a Reply