Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  8 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Zależności pokarmowe między organizmami, Rośliny i zwierzęta w naszym życiu

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciami i elementami łańcucha pokarmowego i oraz sieci pokarmowej;
 • Zaznajomienie uczniów z korzyściami wynikającymi z obecności zwierząt i roślin w życiu człowieka.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić i podać przykłady łańcucha pokarmowego oraz określa, kto jest producentem, kto konsumentem a kto destruentem tego schematu;
 • Opisuje sieć pokarmową i potrafi podać przykład;
 • Wyjaśnia znaczenie zwierząt oraz roślin w życiu człowieka oraz potrafi podać przykłady organizmów, które towarzyszą człowiekowi niemal przez całe życie.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Łańcuch pokarmowy i sieć pokarmowa, Rośliny i zwierzęta wśród nas

 1. Omówienie pojęć „łańcuch pokarmowy” i ”sieć pokarmowa ”;
 2. Podanie przykładów poznanych pojęć oraz wyjaśnienie roli poszczególnych ogniw w funkcjonowaniu tego schematu;
 3. Wyjaśnienie zalet upraw roślin doniczkowych w domu;
 4. Opisanie wpływu obecności zwierząt w życiu człowieka z ukierunkowaniem na zwierzęta przyjazne człowiekowi;
 5. Przedstawienie organizmów towarzyszących człowiekowi przez całe jego życie.

Leave a Reply