Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie litery „I”oraz „ i”, Wprowadzenie litery „K” oraz „ k”, Zabawa literami, czyli tworzenie prostych wyrazów oraz próby ich czytania

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literami „I”, „i”, „K” oraz „k”;
 • Zapoznanie z zasadami tworzenia wyrazów, próby tworzenia wyrazów oraz ich czytania.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać poznane litery: ”I”, ”i”, ”K” oraz ”k”;
 • Odnaleźć omawiane litery pośród innych;
 • Odtworzyć zapis graficzny poznanych liter;
 • Utworzyć sylaby oraz proste wyrazy przy użyciu omawianych liter;
 • Przeczytać proste wyrazy.

Metody:

 • Pogadanka, wyjaśnianie;
 • Zgadywanka, praca z ilustracjami.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „I” oraz „i”

 1. Scharakteryzowanie litery „I” oraz „i”;
 2. Próby zapisu graficznego litery „I” oraz „i”,
 3. Utrwalenie zapisu graficznego poznanych liter oraz zwrócenie uwagi na staranność ich zapisu.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „K” oraz „k”

 1. Scharakteryzowanie litery „K” oraz „k”;
 2. Próby zapisu graficznego litery „K” oraz „k”;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego poznanych liter oraz zwrócenie uwagi na staranność ich zapisu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Tworzenie sylab z dotychczas poznanych liter

 1. Wyjaśnienie znaczenia słowa „sylaba”;
 2. Przypomnienie sylab poznanych wcześniej;
 3. Dzielenie wyrazów na sylaby;
 4. Wspólne tworzenie sylab oraz prostych wyrazów;
 5. Próby czytania prostych wyrazów.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply