Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  4 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Polska Jagiellonów

Cele główne:

  • Poznanie władców oraz najważniejszych wydarzeń z okresu panowania dynastii Jagiellonów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi wymienić władców panujących w okresie dynastii Jagiellonów;
  • Zna najważniejsze wydarzenia mające miejsce w omówionym okresie;
  • Rozumie miejsce Polski w geopolityce późnośredniowiecznej Europy.

Metody:

  • Wykład;
  • Burza mózgów;
  • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Polska Jagiellonów

  1. Omówienie zmian zachodzących w kraju polskim w okresie panowania dynastii Jagiellonów;
  2. Charakterystyka postaci sprawujących władzę w poznanym okresie oraz podstawowe fakty mające miejsce w okresie panowania dynastii Jagiellonów;
  3. Omówienie problematyki polityki i konfliktów państwa w okresie późnego średniowiecza.

Leave a Reply