Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  4 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Polacy i Krzyżacy

Cele główne:

 • Poznanie wspólnej historii państwa polskiego i zakonnego;
 • Zaznajomienie z najważniejszymi wydarzeniami, miejscami i postaciami charakterystycznymi dla Polski w poznanym okresie historycznym;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna najważniejsze fakty związane z relacjami polsko-krzyżackimi;
 • Charakteryzuje wspólną historię państwa polskiego i zakonnego;
 • Potrafi wyjaśnić genezę i znaczenie pokutujących mitów i poglądów z poznanego okresu historycznego;
 • Zna zachowane przykłady architektury krzyżackiej.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Polacy i Krzyżacy

 1. Omówienie problematyki relacji polsko-krzyżackich;
 2. Wyjaśnienie najważniejszych haseł związanych z tematem, od bitwy pod Grunwaldem, po krzyżackie zamki warowne;
 3. Omówienie dziedzictwa kulturowego relacji polsko-krzyżackich, wraz z charakterystyką powstałych wówczas stereotypów.

Leave a Reply