Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego:Język angielski

Temat: Winter time.

Cele główne:

 • Poznawanie słów związanych z okresem zimowym;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych słów;
 • Powtórzenie poznanego wcześniej słownictwa.

Cele szczegółowe:

 • Dzieci uczą się słów związanych z zimą;
 • Uczeń powtarza słownictwo związane z odzieżą noszoną zimą
 • Dzieci rozwijają umiejętności rozwiązywania zadań logicznych.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Aktywizujące: Zagadki i gry rysunkowe; Śpiewanie piosenek

Środki dydaktyczne:

Little Snowflake https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

I’m a Little Snowman https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Winter time.

 1. Omówienie tematu Zimowa Pora,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem
 3. Wysłuchanie piosenek Little Snowflake oraz I’m a Little Snowman
 4. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 5. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.

 

 

Leave a Reply