Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Paulina Kociołek

Lekcja  9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie liter „Z”, „z” oraz „G”, „g”, Odmierzanie czasu oraz pory roku, Uroki zimy, dokarmianie zwierząt oraz bezpieczne zimowe zabawy, Wprowadzenie litery „ Ł” i „ł”

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z wyglądem pisanej litery „Z”, „z”, „G”, „g” oraz „Ł”, „ł”;
 • Utrwalenie sposobów odmierzania czasu oraz pór roku;
 • Utrwalenie zasad bezpiecznej zimowej zabawy;
 • Stymulowanie aktywności dzieci poprzez zabawy i zadania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Poznaje obraz graficzny liter „Z”, „z”, „G”, „g” oraz „Ł”, „ł”;
 • Potrafi wskazać podane litery w tekście;
 • Zna sposoby odmierzania czasu;
 • Zna nazwy pór roku, potrafi je wymienić i krótko opisać;
 • Potrafi opisać zimową pogodę;
 • Rozpoznaje leśne zwierzęta i wie czym i w jaki sposób można je dokarmiać;
 • Potrafi wymienić zasady bezpiecznej zimowej zabawy;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem;
 • Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową.

Metody pracy:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnienie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” cz. 2, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Stary i Nowy Rok, Odmierzamy czas, Litera „Z” jak zegar

 • Czytanie oraz omówienie tekstu pt. „Bajka o Starym i Nowym Roku” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 44;
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 38-39 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 • Omawianie ilustracji z użyciem litery „Z” oraz czytanie tekstu pt. „ Zapada zmrok” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str.46-47;
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 39-42 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Pory roku. „G” jak gitara, Zimowa pogoda

 • Omawianie ilustracji „Pory roku” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 48-49 oraz rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 42 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 • Omawianie ilustracji z użyciem litery „G” oraz czytanie tekstu pt. „ To Agata” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str.50-51;
 • Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu „Śnieg pada” R. Witka – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 53;
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 43-45 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Wokoło tylko biało i biało – wprowadzenie litery „Ł” i „ł”,  Zwierzęta zimą, Bezpieczne zimowe zabawy

 • Omawianie ilustracji z użyciem litery „Ł” oraz czytanie tekstu pt. „ Wokoło tylko biało i biało” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str.56-57;
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 46-47 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 • Sprytne zwierzęta oraz ich dokarmianie – omówienie ilustracji – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 58-59;
 • Bezpieczne zimowe zabawy. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu pt. ”Bolało” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 60-61;
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 48 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2.

 

Leave a Reply