Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  7 – 12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Zdania z  przymiotnikami dzierżawczymi

Cele główne:

 • Poznanie nowego słownictwa;
 • Umiejętność tworzenia zdań w języku angielskim;
 • Zastosowanie przymiotników dzierżawczych w zdaniach.

 

Cele szczegółowe:

 • Uczeń Poznaje nowe słownictwo;
 • Uczeń potrafi samodzielnie układać zdania w języku angielskim;
 • Uczeń stosuje w zdaniach przymiotniki dzierżawcze.

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD; test przygotowany przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przymiotniki dzierżawcze.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Zabawy muzyczne oraz śpiewanie piosenek,
 3. Poznanie przymiotników dzierżawczych,
 4. Umiejętność zastosowania przymiotników w zdaniu,
 5. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

 

 

Leave a Reply