Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  5 – 12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Months

Cele główne:

 • Poznanie słownictwa dotyczącego miesięcy;
 • Rozwijanie umiejętności zastosowania języka obcego;
 • Zwroty dotyczące pór roku;

 

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi wymienić miesiące po angielsku oraz dopasować do pory roku;
 • Uczeń wypowiada się pełnym zdanie w języku angielskim;
 • Uczeń zna piosenki w języku angielskim dotyczące miesięcy oraz pór roku.

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Months.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Zabawy muzyczne oraz śpiewanie piosenek dotyczących tematu,
 3. Powtórzenie słownictwa związanego z miesiącami oraz porą roku,
 4. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye

 

 

 

Leave a Reply