Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  10 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie

Temat: Teksty prozatorskie i kulturowe oraz ich elementy

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie i rozumie, czym się różni rodzaj literacki od gatunku literackiego;
 • Potrafi rozpoznawać podstawowe gatunki prozatorskie;
 • Potrafi zdefiniować najważniejsze elementy utworu prozatorskiego np. bohater, akcja, wątek, puenta, monolog, dialog, świat przedstawiony;
 • Rozpoznaje w wybranych tekstach prozatorskich ich podstawowe elementy;
 • Zna i rozumie podstawowe gatunki prozatorskie takie, jak: powieść, opowiadanie, nowela, baśń, legenda, mit, dziennik;
 • Wzbogaca słownictwo i potrafi je wykorzystywać.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczenie myślenia pytajnego;
 • Ćwiczenie relaksacyjne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Słowa na start”, materiał pomocniczy z wykazem rodzajów i gatunków literackich.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Utwory prozatorskie i ich elementy

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Rozmowa kierowana. Rodzaje i gatunki literackie;
 3. Ćwiczenie relaksacyjne;
 4. Główne elementy utworu prozatorskiego;
 5. Podstawowe teksty prozatorskie i kulturowe;
 6. Zadanie domowe: Przeczytać tekst „Niebieska świeczka” str. 141-142 (zeszyt ćwiczeń) i wykonać polecenia 7-9.

 

Leave a Reply