Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  10 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Present Continuous for future arrangements.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje zasady stosowania czasu teraźniejszego kontynuującego (ciągłego) do wyrażania czynności mających miejsce w przyszłości.
 • Uczeń poznaje określniki czasu charakterystyczne do danego czasu teraźniejszego i wie jak je używać poprawnie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi odróżniać kiedy czas teraźniejszy ciągły opisuje czynność teraźniejszą a kiedy przyszłą oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Uczeń potrafi używać czas teraźniejszy kontynuujący (ciągły) do opisywania czynności wykonywanych w przyszłości.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie ćwiczeń przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Present Continuous for future arrangements.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, powtarza dotychczasowe wiadomości na temat czasów teraźniejszych oraz rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne.
 4. Nauczyciel z uczniami podsumowuje wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Leave a Reply