Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  11 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Talking about favourite TV programmes.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat programów telewizyjnych;
 • Zapoznanie ze słownictwem związanym z telewizją i programami telewizyjnymi .

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo związane z telewizją i programami telewizyjnym;
 • Uczeń potrafi rozmawiać – t.j. zadawać pytania i opowiadać na temat ulubionych programów

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’, CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Talking about favourite TV programmes.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i czytają dialog związany z tematem.
 4. Uczniowie wykonują zadania, które ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują w celu utrwalenia tematu i słownictwa.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Leave a Reply