Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 11 – 9 lutego 

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie liter „D”, ”Y” i „N” oraz nauka czytania prostych wyrazów, Pomagamy zwierzętom , Chcemy dużo śniegu, by saneczki nie ustały w biegu

Cele główne: Zapoznanie uczniów z:

 • Zapisem graficznym liter „D”, „N” oraz „Y” ; próby zapisu oraz utrwalenie zapisu poznanych liter;
 • Zasadami tworzenia wyrazów; próby tworzenia i czytania prostych wyrazów;
 • Sposobami pomocy i opieki nad zwierzętami;
 • Ze zmianami w przyrodzie, jakie zachodzą zimą.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać wprowadzone litery;
 • Odnaleźć omawiane litery pośród innych;
 • Utworzyć sylaby oraz proste wyrazy przy użyciu omawianych liter;
 • Przeczytać proste wyrazy;
 • Wyjaśnić, jak można pomagać zwierzętom zimą;
 • Wyjaśnić, dlaczego pomoc zwierzętom jest ważna;
 • Opisać zmiany w przyrodzie, jakie zachodzą zimą;
 • Wyjaśnić przyczyny zachodzących zimą zmian w przyrodzie.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Obserwacja przyrody;
 • Zgadywanka, praca z ilustracjami, burza mózgów, praca z zeszytem, zadania do wykonania.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt, śnieg, plastikowe kubeczki, szkło powiększające.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: Wprowadzenie liter „D”, „N” oraz „Y”

 1. Scharakteryzowanie liter „D”, „N” oraz „Y”;
 2. Próby zapisu graficznego poznanych liter;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego liter oraz zwrócenie uwagi na staranność ich zapisu;
 4. Próby czytania prostych wyrazów.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Pomagamy zwierzętom

 1. Zapoznanie z tekstem dotyczącym omawianego tematu;
 2. Burza mózgów na temat: „Dlaczego powinniśmy pomagać zwierzętom?”;
 3. Dyskusja, w jaki sposób możemy pomagać zwierzętom;
 4. Praca plastyczna na temat: „Jak mogę pomóc zwierzętom?”.

 III jednostka lekcyjna:

Temat: Chcemy dużo śniegu, by saneczki nie ustały w biegu

 1. Przygotowanie do wyjścia na szkolny plac zabaw;
 2. Zapoznanie z tekstem dotyczącym omawianego tematu;
 3. Zbieranie śniegu do jednorazowych kubeczków oraz obserwacja zachowania śniegu w dodatniej oraz ujemnej temperaturze;
 4. Obserwacja płatków śniegu przez szkło powiększające;
 5. Zabawa na śniegu.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply