Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Anna Marzena Derszniak

Lekcja  11 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Robimy zakupy, Zabawa w sklep, Utrwalenie poznanych liter, Wiemy, jak zachować się przy stole

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy dotyczącej dokonywania zakupów towarów w różnego rodzaju sklepach;
 • Utrwalenie zasad kulturalnego zachowania się w sklepie;
 • Zapoznanie dzieci z pojęciem segregacji odpadków/śmieci;
 • Utrwalenie zasad zachowania się przy stole podczas posiłku;
 • Stymulowanie aktywności dzieci przez zabawy i zadania;
 • Utrwalenie poznanych liter, ćwiczenia w czytaniu;
 • Poznanie wykrzyknika.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wypowiadać się na temat uczestnictwa w robieniu zakupów i właściwego zachowania się w sklepach;
 • Aktywnie uczestniczy w improwizowaniu scenek i przedstawia w nich kulturalne zachowanie podczas zakupów;
 • Potrafi rozpoznać rodzaje sklepów i przyporządkować produkty, które można w nich kupić;
 • Potrafi wykonać listę zakupów;
 • Zna pojęcie segregacji śmieci i rozumie wpływ segregacji śmieci na ochronę środowiska;
 • Słucha z uwagą i zrozumieniem tekstu czytanego przez nauczyciela;
 • Potrafi wskazać postacie w utworach literackich, ocenić bohaterów i uzasadnić swoją ocenę;
 • Zna zasady właściwego i kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków;
 • Zna funkcję wykrzyknika i prawidłowo intonuje zdanie z wykrzyknikiem;
 • Usprawnia koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczy sprawność rąk.

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Mapa pamięciowa;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” cz. 2, Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2, Kartki A4, kredki, mazaki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Robimy zakupy

 1. Czytanie oraz omówienie tekstu pt. „Robimy zakupy” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 76;
 2. Gdzie to można kupić?- zgadywanka, rozpoznawanie rodzajów sklepów i przyporządkowywanie produktów, które można w nich kupić;
 3. Rozmowa na temat zasad właściwego zachowania w sklepie, improwizowanie scenek sytuacyjnych;
 4. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 60-62 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 5. Wspólne tworzenie z rozsypanki wyrazowej kategorii produktów-czytanie globalne, łączenie w pary pasujących do siebie wyrazów- tworzenie listy zakupów;
 6. Rozmowa o opakowaniach produktów, o segregacji śmieci.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zabawa w sklep, Utrwalenie poznanych liter

 1. Rozmowa o opakowaniach produktów, o segregacji śmieci;
 2. Tworzenie nowych wyrazów od nazw sklepów i ich asortymentu;
 3. Zapamiętywanie listy zakupów- ćwiczenia pamięci;
 4. Układanie wyrazów z liter ruchomego alfabetu;
 5. Tworzenie listy zalet i wad wózka i koszyka;
 6. Czytanie zdań ze zrozumieniem;
 7. Ćwiczenia utrwalające poznane litery.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Jak zachować się przy stole?-opracowanie listy zasad   kulturalnego zachowania się podczas posiłków

 1. Słuchanie tekstu inscenizacji czytanego przez nauczyciela i udzielanie odpowiedzi na pytania- ”Śniadanie Grzesia” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 78;
 2. Ustalanie i pisanie nazw produktów, których nie chciał jeść bohater- przecinek przy wyliczaniu;
 3. Ocena zachowania Grzesia, rozmowa o właściwym zachowaniu się podczas spożywania posiłków;
 4. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 63-65 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 5. Wspólne tworzenie listy zasad właściwego i kulturalnego zachowania się przy stole;
 6. Czytanie fragmentów inscenizacji zawierających zdania z wykrzyknikiem,wyjaśnienie funkcji wykrzyknika, ćwiczenia intonacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply