Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  8 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wspomnienia z ferii, Przed szklanym ekranem, Dzień odkrywców-klasowy dzień gier

Cele główne:

 • Umiejętność swobodnej wypowiedzi na konkretny temat oraz głośnego czytania na forum klasy;
 • Rozwój umiejętności redakcyjnych;
 • Poznanie wpływu długiego oglądania telewizji;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Umiejętność używania czasowników.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wypowiada się na temat wskazany przez nauczyciela;
 • Czyta opowiadanie dzieciom z klasy;
 • Potrafi rozróżnić, co ma dobry wpływ na człowieka;.
 • Jest świadomy, jak oddziaływuje długie oglądanie telewizji;
 • Poznaje nowe słownictwo w czasie zajęć;
 • Wie, czym jest czasownik oraz na jakie pytania odpowiada.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wspomnienia z ferii

 1. Swobodne wypowiedzi na temat minionych ferii i przyniesionych pamiątek;
 2. Głośne czytanie inscenizacji Rafała Witka „Zimowe pamiątki” z podziałem na role, wyjaśnienie morału;
 3. Utrwalanie pisowni nazw geograficznych, imion i nazwisk zaczynających się wielką literą;
 4. Ćwiczenia równoważne z przyborami – kształtowanie równowagi i zręczności.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Przed szklanym ekranem

 1. Zasady rozsądnego korzystania z telewizji. Rozmowa o wpływie długiego oglądania telewizji na zdrowie;
 2. Opracowanie sposobów radzenia sobie ze złością –
  na podstawie opowiadania Tomasza Plebańskiego „Pilot” i własnych doświadczeń;
 3. Pisownia „u” na początku i na końcu wyrazu oraz wybranych wyrazów z „ó”.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Dzień odkrywców- klasowy dzień gier

 1. Wzbogacanie słownictwa związanego z grami i ćwiczenia rozwijające umiejętności redakcyjne;
 2. Swobodne wypowiedzi o ulubionych grach;
 3. Udzielanie rad bohaterom opowiadania „Szachy” – rozmowa na temat uczestnictwa w grach oraz zachowania w przypadku wygranej i przegranej.

 

 

Leave a Reply