Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 11 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Poznajemy kontynenty – Afryka, Dorośli Dzieciom, Dziś są moje urodziny

Cele główne:

 • Zapoznanie z kontynentem – Afryką;
 • Zapoznanie z postacią Anny Dymnej i orderem uśmiechu;
 • Wprowadzenie zasady ortograficznej „h” wymienne i niewymienne;
 • Zapoznanie ze schematem tworzenia zaproszenia;
 • Zapoznanie z przyprawami korzennymi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, kim jest Anna Dymna;
 • Wie, za co przyznawany jest order uśmiechu;
 • Zna faunę i florę Afryki;
 • Zna charakterystyczne elementy krajobrazu afrykańskiego;
 • Wymienia afrykańskie gatunki zwierząt;
 • Wie, jaki zmysł odpowiada za odczuwanie smaków;
 • Zna zasady wymiany wyrazów z „h”.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 2, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.2,wklejka do zeszytu, karty trójdzielne pt. „7 kontynentów”; karty trójdzielne pt. „zwierzęta Afryki”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Poznajemy kontynenty – Afryka

 1. Zapoznanie uczniów z tematem zajęć;
 2. Przedstawienie elementów fauny i flory Afryki;
 3. Wprowadzenie zasady ortograficznej mówiącej o pisowni wyrazów z „h”;
 4. Wykonywanie zadań praktycznych związanych z tematem lekcji;
 5. Omówienie zadania domowego.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Dorośli Dzieciom

 1. Przedstawienie dzieciom folderu osoby, jaką jest Anna Dymna;
 2. Rozmowa o tym, co to znaczy być dobrym i za co przyznawany jest order uśmiechu;
 3. Wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń w nawiązaniu do przerobionego materiału;
 4. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Dziś są moje urodziny

 1. Przedstawienie schematu pisania zaproszenia;
 2. Zmysły – smakowanie przypraw korzennych;
 3. Wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń w nawiązaniu do przerobionego materiału;
 4. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu;
 5. Rozdanie wklejek do zeszytów i podsumowanie zajęć.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply