Konspekt

j

Lekcja 10 – 9 lutego

Opracowała: praktykantka Dorota Gundersen

Nazwa bloku programowego: Zbiory i liczby.

 Temat: Kolorowe zbiory liczbowe

Dziecko: Potrafi:

 • Przeliczać w zakresie 10;
 • Ustalić liczebność zbiorów poprzez własne doświadczenia;
 • Klasyfikować według wybranego kryterium;
 • Zna pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni;
 • Zna podstawowe kolory;
 • Śpiewa naśladując ruchem teksty piosenki;

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć;
 • Utrwalenie liczenia do 10;
 • Rozpoznawanie zbiorów liczbowych z określonymi liczebnikami;
 • Rozwijanie operacyjnego myślenia, ustalanie równoliczności zbiorów, poprzez przeliczanie i łączenie w pary;
 • Utrwalanie pojęcia położenia przedmiotów w przestrzeni (w, pod, obok, na);
 • Klasyfikacja według wybranego kryterium;
 • Utrwalenie znajomości podstawowych kolorów;
 • Wykonanie prac plastycznych.

 

 

Leave a Reply