Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  7 – 09 lutego

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:. My week

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie słów opisujących czynności;
 • Rozumienie tekstu czytanego;
 • Zastosowanie czasu Present Simple.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi opowiedzieć o swoim hobby;
 • Uczeń potrafi opisać wykonywaną czynność;
 • Dziecko rozumie tekst czytany dotyczący tematu;
 • Uczeń potrafi zastosować czas Present Simple.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe;

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe, ćwiczenia, rozsypanka wyrazowa

Przebieg zajęć:

Temat: My week.

 1. Poznanie nowych słów.
 2. Zastosowanie słownictwa w czasie wypowiedzi ustnej.
 3. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa.
 4. Zakończenie zajęć.

Leave a Reply