KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  5 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Symbole i piktogramy, Polska w XVII wieku

Cele główne:

 • Poznanie symboli, hieroglifów, systemów pisma w kulturze ludzkiej na przestrzeni dziejów;
 • Poznanie najważniejszych wydarzeń oraz władców z okresu wojen XVII wiecznych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna najważniejsze symbole i pisma z przeszłości;
 • Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia i postacie z okresu XVII wieku;
 • Umie opisać najważniejsze zmiany w sytuacji Polski w XVII wieku.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Symbole i pismo

 1. Przedstawienie roli symboli i procesu kształtowania pisma;
 2. Omówienie najważniejszych piktogramów.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Polska w XVII wieku

 1. Przedstawienie Polski XVII wiecznej;
 2. Omówienie wojen, reform i innych procesów dziejowych.

 

 

 

Leave a Reply