Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  5 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Odkrycia geograficzne

Cele główne:

 • Poznanie najważniejszych odkryć geograficznych Europejczyków oraz zasadności organizowania wypraw;
 • Wyjaśnienie problematyki poszerzania światopoglądu w XVI-XVI-wiecznej Europie;
 • Zapoznanie z trudnościami występującymi podczas organizowania i przeprowadzania wypraw geograficznych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna najważniejsze fakty związane z epoką wielkich odkryć geograficznych;
 • Potrafi scharakteryzować najważniejsze odkrycia;
 • Umie posługiwać się mapą ówczesnego świata.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Odkrycia geograficzne

 1. Omówienie przyczyn ekspansji Europejczyków w XV i XVI wieku;
 2. Wyjaśnienie skali wyzwań technicznych podczas organizowania i przeprowadzania wypraw odkrywczych;
 3. Omówienie efektów wypraw.

 

 

 

 

Leave a Reply