Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  5 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Dwudziestolecie międzywojenne

Cele główne:

 • Poznanie sytuacji Polski w latach 1918-1920;
 • Zapoznanie z rolą poszczególnych postaci oraz wydarzeniami w okresie dwudziestolecia międzywojennego;
 • Poznanie najważniejszych kwestii prowadzących do II wojny światowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna proces transformacji II Rzeczpospolitej;
 • Potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze postacie oraz fakty związane z historią Polski tego okresu.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dwudziestolecie międzywojenne

 1. Omówienie sytuacji Polski w latach 1918-1939;
 2. Omówienie kierunków, do których zmierzał kraj;
 3. Przedstawienie przyczyn prowadzących do wybuchu II wojny światowej;
 4. Scharakteryzowanie najważniejszych postaci, miejsc i wydarzeń okresu dwudziestolecia międzywojennego.

 

 

 

 

Leave a Reply