Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  10 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Przymiotnik

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe:  Uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest przymiotnik;
 • Rozpoznaje przymiotniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmieniać przymiotniki przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję przymiotnika w zdaniu;
 • Podaje przykłady przymiotników i stosuje je w zdaniach;
 • Zastępuje przymiotniki określeniami o znaczeniu podobnym i przeciwstawnym.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia językowe;
 • Zabawa „Skacze żaba”.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Przymiotnik – najlepszy przyjaciel rzeczownika

 1. Powitanie, Sprawdzenie zadania domowego;
 2. Aktywne wprowadzenie do tematu lekcji;
 3. Wyjaśnienie, co to jest przymiotnik, jak się odmienia i jaką pełni funkcję w zdaniu;
 4. Zabawa „Skacze żaba”;
 5. Ćwiczenia praktyczne związane z odmianą przymiotnika;
 6. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń.

 

Leave a Reply