Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 12 – 09 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Utrwalenie wiadomości

Cele główne: Utrwalenie:

 • Zapisu wcześniej poznanych liter, cyfr i kształtów;
 • Pojęcia rytmu;
 • Wcześniej poznanych pojęć matematycznych;
 • Zasad tworzenia i czytania sylab.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać wcześniej poznane litery i cyfry;
 • Narysować wcześniej poznane kształty;
 • Odszukać określone kształty;
 • Stworzyć rytm;
 • Utworzyć oraz przeczytać sylaby;
 • Przeczytać proste wyrazy.

Metody:

 • Słowne- pogadanka;
 • Problemowa- zgadywanka, praca z  ilustracjami, burza mózgów, zadania do rozwiązania.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt,  kredki, papier kolorowy, klej, nożyczki

Przebieg:

I i II jednostka lekcyjna:

Temat: Utrwalenie wiadomości

 1. Przygotowanie i wyjaśnienie zakresu materiału;
 2. Przedstawienie zadań do wykonania;
 3. Wykonywanie poleceń nauczyciela w związku z poznanym materiałem;
 4. Omówienie wyników zadań;
 5. Ewentualna korekta i wyjaśnienie popełnionych błędów.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply