Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  13 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Comparatives and superlatives of adjectives – revision; Present Simple – revision.

Cele główne:

 • Poszerzanie i utrwalenie wiedzy na temat stopniowania przymiotników;
 • Użycie stopniowania przymiotników w ćwiczeniach;
 • Przypomnienie oraz utrwalenie wiadomości na temat użycia czasu teraźniejszego prostego Present Simple;
 • Utrwalenie znajomości stosowania określników czasu charakterystycznych dla czasu teraźniejszego.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna zasady tworzenia stopnia wyższego oraz najwyższego stopniowania przymiotników oraz potrafi je używać w ćwiczeniach i własnych zdaniach;
 • Zna zasady używania czasu teraźniejszego do opisywania czynności wykonywanych ogólnie oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Potrafi używać czas teraźniejszy w ćwiczeniach oraz w tworzeniu własnych wypowiedzi.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Comparatives and superlatives of adjectives – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat stopniowania przymiotników oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

 

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Present Simple – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat czasu teraźniejszego oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

 

Leave a Reply