Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  15 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Possessive pronouns – revision.

Cele główne:

  • Uczeń powtarza i utrwala wiadomości dotyczące różnic zaimków dzierżawczych od osobowych

Cele szczegółowe:

  • Uczeń potrafi rozróżnić zaimek osobowy od dzierżawczego z zdaniach i fragmentach tekstu.
  • Uczeń potrafi zastosować je odpowiednio do kontekstu wypowiedzi oraz tworzy własne zdanie z ich użyciem.

Metody:

  • Podające;
  • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie od nauczyciela z podręcznika ‘Friends’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Possessive pronouns – revision.

  1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
  2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
  3. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
  4. Uczniowie razem z nauczycielem omawiają ewentualne niejasności, co ma na celu utrwalenie wiadomości.
  5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Leave a Reply