Konspekt

 

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: Anna Marzena Derszniak

Lekcja  14 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dawne   przybory   szkolne,   W   królestwie   Ósmej Tajemnicy, Jesteśmy dla siebie mili

Cele główne:

 • Zapoznanie z fragmentem lektury Marii Kownackiej ,,Plastusiowy pamiętnik” oraz bohaterami książki na podstawie tekstu ,, O kleksiku z kałamarza, co na nikogo nie zważa”;
 • Poznanie zasad  pisowni imion wielką literą;
 • Poznanie litery “ó” i “Ó”, pisownia litery,  wymiana “ó” na “o”;
 • Umiejętność wyjaśnienia określeń: życzliwość, serdeczność, obietnica.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna przybory szkolne używane obecnie i dawniej;
 • Potrafi wyodrębnić postacie i zdarzenia w utworach literackich, wskazując cechy i oceniając bohaterów literackich;
 • Pisze zdania odręcznie, czytelnie;
 • Czyta płynnie;
 • Potrafi słuchać z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela;
 • Potrafi słuchać i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się;
 • Stosuje poprawną wielkość liter w zapisie imion;
 • Wyróżnia w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski;
 • Ocenia postępowanie swoje i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości takich jak: serdeczność, życzliwość, uczciwość, obietnica;
 • Potrafi wykorzystać pracę zespołową w procesie uczenia się;
 • Usprawnia koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczy sprawność rąk.

Metody:

 • Podające – pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Aktywizujące- mapa pamięciowa;
 • Praktyczne – zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, Ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, ołówek, kredki, mazaki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Dawne przybory szkolne

 1. Słuchanie opowiadania nauczyciela na temat wyposażenia tornistra pierwszoklasisty w dawnych;
 2. Zapoznanie z fragmentem lektury Marii Kownackiej,, Plastusiowy pamiętnik”:,, O kleksiku z kałamarza, co na nikogo nie zważa”, „Elementarz odkrywców” cz.3, str.11-12;
 3. Ćwiczenia w rozpoznawaniu głosek oraz w płynnym czytaniu, „Elementarz odkrywców” cz.3, str. 13;
 4. Utrwalanie poznanych liter.

II jednostka lekcyjna:

Temat: W królestwie Ósmej Tajemnicy

 1. Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter “ó”, “Ó”– jedna głoska dwa znaki, zapisywanie wyrazów z “ó”;
 2. Ćwiczenia w głośnym indywidualnym czytaniu- „Elementarz odkrywców” – część 3, 16;
 3. Ćwiczenia w pisaniu “ó” w wyrazach i zdaniach „Elementarz odkrywców” – ćwiczenia część 3, ćwiczenie 12.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Jesteśmy dla siebie mili, Wielka litera w pisowni imion

 1. Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu Zofii Staneckiej ”Miłe niespodzianki” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3 str. 14;
 2. Ocena postępowania bohaterów scenek na stronie 15 podręcznika- wypowiedzi uczniów;
 3. Rozmowa na temat dotrzymywania obietnic na podstawie tekstu „Trudne słówko – obietnica”- podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3 str. 20;
 4. Pisownia wyrazów z ó wymiennym na o- podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3, ćwiczenie 2, str. 21;
 5. Zadanie domowe:  Naucz się pięknie czytać tekstTrudne słówko – obietnica”- z podręcznika „Elementarz odkrywców” część 3 strona 20, Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń : strona 8: ćwiczenie 1 i 2, strona 9: ćwiczenie 1 i 2, strona 10: ćwiczenie 2, strona 12 i 13: ćwiczenie 1,2,3 i 4, strona 14: ćwiczenie 1 i 2. Powodzenia!

Leave a Reply