Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  14 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: „A ja rosnę i rosnę! ”, „Dbam o wzrok”, „Dbam o zęby”

Cele główne:

 • Umiejętność swobodnego wypowiadania się na konkretny temat oraz czytania na forum klasy ;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Zapoznanie z terminem: “wyrazy bliskoznaczne”;
 • Poznanie zasad dbania o wzrok;
 • Zapoznanie z pracą stomatologa i ortodonty.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wypowiadać się na temat wskazany przez nauczyciela używając bogatego słownictwa;
 • Głośno czyta na forum;
 • Potrafi wymienić wyrazy bliskoznaczne;
 • Wie, co ma pozytywny  a co negatywny wpływ na narząd wzroku;
 • Potrafi wyjaśnić, na czym polega praca stomatologa i ortodonty.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: A ja rosnę i rosnę!

 1. Wypowiedzi na temat zmian wzrostu człowieka – na podstawie tekstu Zofii Staneckiej „Olbrzymy i krasnoludki”, przeczytanych ciekawostek oraz własnych doświadczeń;
 2. Próby odpowiedzi na pytanie: Co by było, gdyby ludzie nie przestawali rosnąć? Układanie i pisanie zdań złożonych;
 3. Tworzenie rodziny wyrazów (mały), Szukanie wyrazów bliskoznacznych (duży), Zdrobnienia i zgrubienia wyrazów, „Zdrowe danie” – wykonanie kompozycji przestrzennej.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Dbam o wzrok

 1. Wspólne ustalenie zasad dbania o wzrok – na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Sowa” i własnych doświadczeń;
 2. Poznawanie pracy lekarza okulisty, Wyjaśnianie powiedzeń dotyczących wzroku, Czytanie z podziałem na role, Doskonalenie czytania ze zrozumieniem;
 3. Pisanie zwrotów z “nie” (nie należy, nie trzeba, nie wolno), Utrwalanie pisowni wyrazów z “ó”.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Dbam o zęby

 1. Wypowiedzi na temat dbania o zęby, wizyt u stomatologa i ortodonty – na podstawie wiersza Czesława Janczarskiego „O krasnalkowym zębie i o dobrej radzie” oraz własnych doświadczeń;
 2. Układanie i zapisywanie rad dotyczących dbania o zęby. Uzębienie dziecka i człowieka dorosłego;
 3. Poznawanie pracy stomatologa i ortodonty.

Leave a Reply