Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 14 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Sprawdzian, Znaki interpunkcyjne, Wynalazki zmieniają świat

Cele główne: Utrwalenie:

 • Zasad ortograficznych „ch”, „h”, „ó” wymienne i niewymienne, „rz”, „ż”;
 • Nazw miesięcy i podziału roku;
 • Symboli narodowych Polski;
 • Słownictwa związanego z muzyką;
 • Znaków interpunkcyjnych;
 • Zapoznanie z postaciami polskich odkrywców i wynalazców.

Cele szczegółowe:Uczeń:

 • Zna zasady ortograficzne i stara się je stosować w praktyce;
 • Potrafi dokonać podziału roku ze względu na: miesiące, kwartały, półrocza;
 • Wie, kim jest kompozytor i dyrygent;
 • Wie, czym jest chór, opera i orkiestra;
 • Zna podstawowe symbole narodowe Polski;
 • Zna i stara się stosować podstawowe znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, dwukropek przy wymienianiu, cudzysłów, znak zapytania, wykrzyknik;
 • Zna osiągnięcia Marii Skłodowskiej Curie, Stefana Drzewieckiego, Józefa Hofmanna, Kazimierza Funka, Hilarego Koprowskiego, Aleksandra Wolszczana;
 • Wie, kim jest Alfred Nobel;
 • Wie, czym jest nagroda nobla;
 • Wie, kim jest noblista.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 3a, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.3,test, karty z polskimi wynalazcami, zdjęcie nagrody nobla, zdjęcie Alfreda Nobla, wklejka do zeszytu

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Sprawdzian

 1. Omówienie poleceń znajdujących się na teście;
 2. Omówienie poszczególnych zadań i wyjaśnienie sposobu ich rozwiązania;
 3. Napisanie testu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Znaki interpunkcyjne

 1. Zapoznanie uczniów ze znakami interpunkcyjnymi stosowanymi w języku polskim;
 2. Utrwalenie zasad dotyczących stawiania znaków interpunkcyjnych;
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń;
 4. Omówienie zadania domowego.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Wynalazki zmieniają świat

 1. Przeczytanie czytanki Izabeli Klebańskiej pt. „Mania i skarby szklanej gabloty”;
 2. Rozmowa o polskich wynalazcach, przedstawienie uczniom słynnych wynalazców;
 3. Przedstawienie uczniom postaci Alfreda Nobla;
 4. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń;
 5. Omówienie zadania domowego;
 6. Rozdanie uczniom wklejek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply