Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  14 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Countable and uncountable nouns – revision; Time adverbials in Present Simple – revision.

Cele główne:

 • Poszerzanie i utrwalenie wiedzy na temat rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych;
 • Użycie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych w ćwiczeniach;
 • Przypomnienie oraz utrwalenie wiadomości na temat użycia czasu przysłówków czasu w Present Simple;
 • Utrwalenie znajomości stosowania przysłówków czasu charakterystycznych dla czasu teraźniejszego Present Simple.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna różnice pomiędzy rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi oraz potrafi je używać w ćwiczeniach i własnych zdaniach;
 • Zna zasady używania czasu teraźniejszego do opisywania czynności wykonywanych ogólnie oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Potrafi używać przysłówki czasu w czasie teraźniejszym w ćwiczeniach oraz w tworzeniu własnych wypowiedzi.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Countable and uncountable nouns – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Time adverbials in Present Simple – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat czasu teraźniejszego oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

 

Leave a Reply