Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI, VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 13 – 6 kwietnia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Rodzaje zdań

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, co to jest zdanie i jaki warunek musi być spełniony, żeby tworzyć zdanie;
 • Wyróżnia typy zdań ze względu na cel wypowiedzi;
 • Odróżnia zdania od równoważników zdań;
 • Przekształca zdania pojedyncze w równoważniki zdań i odwrotnie;
 • Rozumie pojęcia: orzeczenie i podmiot;
 • Wie, co to jest grupa podmiotu i grupa orzeczenia;
 • Wie, co to są zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start”, materiały pomocnicze – zdanie w języku polskim (grafika), Podręcznik do klasy VIII „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Co to jest wypowiedzenie i jakie są rodzaje wypowiedzeń w języku polskim?

 1. Powitanie.
 2. Przypomnienie wiadomości o rodzaj zdań ze względu na cel wypowiedzi.
 3. Wprowadzenie terminu: zdanie i równoważnik zdania.
 4. Przypomnienie wiadomości o grupie podmiotu i orzeczenia.
 5. Wyjaśnienie terminów: podmiot domyślny, orzeczenie złożone, zdanie pojedyncze.
 6. Ćwiczenia językowe.
 7. Zadanie domowe.

Leave a Reply