Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Anna Marzena Derszniak

Lekcja  15 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Poznajemy litery “ą” i “ę”, Bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych, Dbamy o zdrowie

Cele główne:

 • Wprowadzenie liter “ą” i “ę”, powtórzenie poznanych liter alfabetu;
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;
 • Umiejętność dbania o zdrowie zimą i wczesną wiosną.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna litery “ą” i “ę”, potrafi je zapisać w izolacji i w połączeniach, potrafi utworzyć i zapisać wyrazy z literami “ą” i “ę”;
 • Potrafi wyodrębnić postacie i zdarzenia w utworach literackich, wskazując cechy i oceniając bohaterów literackich;
 • Pisze zdania odręcznie, czytelnie;
 • Czyta płynnie;
 • Potrafi słuchać z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela;
 • Potrafi słuchać i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się;
 • Zna i stosuje poprawną wielkość liter w zapisie imion;
 • Wyróżnia w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski;
 • Zna zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych na wolnym powietrzu;
 • Na podstawie tekstu potrafi wskazać bohaterów i miejsce akcji;
 • Potrafi ocenić zachowanie bohaterów z opowiadania;
 • Wypowiada się na temat sposobów leczenia przeziębienia i zapobiegania mu;
 • Zna elementy garderoby, potrafi je prawidłowo nazwać;
 • Potrafi wykorzystać pracę zespołową w procesie uczenia się;
 • Usprawnia koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczy sprawność rąk.

Metody pracy:

 • Podające – pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Aktywizujące- burza mózgów, ustalanie listy zasad;
 • Praktyczne – zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, Ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, ołówek, kredki, mazaki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Poznajemy literę “ą” i “ę”, Bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych

 1. Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter “ą”, “Ą” oraz “ę”, “Ę”, zapisywanie wyrazów z poznanymi literami.
 2. Utrwalanie poznanych liter alfabetu.
 3. Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas zabawy na świeżym powietrzu zimą oraz wiosną, wykonanie listy zasad na podstawie,,Elementarza odkrywców”, część 3, strona 22-23

II jednostka lekcyjna:

Temat: Dbamy o zdrowie, czyli jak wyleczyć przeziębienie

 1. Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu Hanny Łochockiej ”Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele?” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3 str. 24 i 25.
 2. Ocena postępowania bohaterów i rozmowa na temat przeziębiania się zimą i wczesną wiosną, sposobów leczenia przeziębienia i zapobieganie przeziębianiu się.
 3. Nazywanie elementów garderoby.
 4. ZADANIE DOMOWE:  -Nauka czytania fragmentu czytanki „Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele?” (tylko str. 25, od słów: ,, Wzdycha biedny elemelek….”- z podręcznika „Elementarz odkrywców” część 3, strona 25.
 5. ZADANIE DOMOWE: -Nauka opowiadania o tym, co zrobił Elemelek po dwóch tygodniach chorowania.
 6. ZADANIE DOMOWE: -ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń :

– strona 15, ćwiczenie 1 i 2
– strona 16, ćwiczenie 3 i 4
– strona 1, ćwiczenie 3 i 4.

Leave a Reply