Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja  9 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Easter

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem związanym ze świętami Wielkanocnymi;
 • Poznawanie, wzbogacanie i utrwalanie słów związanych z obchodami święta;
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego- tematyka Wielkanocna.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi nazwać przedmioty związane z Wielkanocą oraz krótko opisać konkrety na temat świętowania przy użyciu słów nowo poznanych;
 • Umie wyraźnie powtórzyć słowa i określenia w nawiązaniu do obchodów Świąt Wielkanocnych;
 • Dziecko rozumie i potrafi zinterpretować tekst czytany dotyczący tematu świątecznego.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Konkrety związane z tematem, ilustracje, zadania do wykonania

 I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Easter

 1. Poznanie nowych słów i określeń dotyczących Wielkanocy.
 2. Zastosowanie i utrwalanie słownictwa w czasie wypowiedzi ustnej.
 3. Wykonanie zadania związanego z utrwaleniem poznanego słownictwa w nawiązaniu do obchodów Świąt Wielkanocnych. 
 4. Zakończenie zajęć.

 

Leave a Reply