Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  1 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Bajka

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z terminem bajka, jej budowa oraz znaczenie muzyki w jej interpretacji.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi wyjaśnić, czym jest bajka oraz czym się charakteryzuje pod względem treści oraz formy;
  • Wie, jakie znaczenie ma muzyka towarzysząca w opowiadaniu bajki.

Metody:

  • Pogadanka;
  • Burza mózgów;
  • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Bajka

  1. Wyjaśnienie, czym jest bajka, jakie składniki ją charakteryzują oraz co zawiera jej treść;
  2. Omówienie znaczenia bajek w kulturze i wychowaniu;
  3. Dyskusja na temat znaczenia muzyki w przedstawianiu bajki z odniesieniem do podbicia emocjonalnego.

 

Leave a Reply