Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  1 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Bajka

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z terminem bajka, jej budową oraz znaczeniem muzyki w jej przekazie;
 • Rozwijanie umiejętności interpretacji utworów literackich zawierających morał;
 • Poznanie znaczenia muzyki w połączeniu z utworami literackimi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest bajka oraz czym się charakteryzuje pod względem treści oraz formy;
 • Wie, jakie znaczenie ma morał, który jest nieodłącznym elementem poznanego gatunku literackiego;
 • Umie wyjaśnić znaczenie muzyki w przekazie bajki.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Bajka

 1. Wyjaśnienie, czym jest bajka, jakie składniki ją charakteryzują oraz co zawiera jej treść;
 2. Omówienie znaczenia bajek w kulturze i wychowaniu;
 3. Omówienie morału, jako elementu występującego w poznanym gatunku literackim;
 4. Dyskusja na temat znaczenia muzyki w przedstawianiu bajki z odniesieniem do podbicia emocjonalnego.

 

Leave a Reply