Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  10 – 27  kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Expressing ability with can/can’t.

Cele główne:

 • Uczeń powtarza zasady stosowanie can/can’t do wyrażania możliwości wykonania danej czynności.
 • Uczeń powtarza tworzenie zdań twierdzących, pytających oraz przeczących i wie jak je używać poprawnie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi stosować can/can’t w różnych rodzajach zdań
 • Uczeń potrafi używać can/can’t do tworzenia swoich zdań.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie ćwiczeń przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Expressing ability with can/can’t.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, powtarza dotychczasowe wiadomości na temat can/can’t oraz rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne.
 4. Nauczyciel z uczniami podsumowuje wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klas

Leave a Reply