Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  17 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Present Simple of the verb ‘have got’ – revision.

Cele główne:

  • Uczeń powtarza i utrwala wiadomości dotyczące tworzenia pytań i przeczeń w czasie teraźniejszym Present Simple

Cele szczegółowe:

  • Uczeń potrafi zastosować poznana wiedzę odpowiednio do tworzenia wypowiedzi oraz tworzy własne zdania z ich użyciem.

Metody:

  • Podające;
  • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie od nauczyciela z podręcznika ‘Friends’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Present Simple of the verb ‘have got’– revision.

  1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
  2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
  3. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
  4. Uczniowie razem z nauczycielem omawiają ewentualne niejasności, co ma na celu utrwalenie wiadomości.

Pożegnanie nauczyciela z klasą

Leave a Reply