Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   13 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda/Biologia

Temat: Mikroskop- budowa i działanie, Komórka zwierzęca i roślinna  różnice i podobieństwa, Rodzaje tkanek i ich funkcja- powtórzenie materiału 

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału oraz poszerzenie wiadomości o przyrodzie, człowieku oraz otaczającym go świecie .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi dyskutować, argumentować posiadaną wiedzę oraz wypowiedzieć się  na tematy z zakresu przerobionego materiału;
 • Umie opisać funkcje oraz podstawowe elementy mikroskopu;
 • Wie, jaka jest różnica miedzy budową komórki roślinnej a zwierzęcej;
 • Potrafi opisać funkcje poszczególnych tkanek.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia”, podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”, podręcznik do geografii  do klasy V “Planeta Nowa”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału;
 2. Omówienie zagadnień poszerzających wiedzę o świecie oraz przyrządach służących do jego obserwacji;
 3. Wyjaśnienie różnic miedzy komórką zwierzęca a roślinną;
 4. Omówienie materiału w odniesieniu do przykładowego testu sprawdzającego poziom wiedzy.

Leave a Reply