Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  14 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przyrządy i pomoce przyrodnika- powtórzenie 

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z przyrządami przydatnymi do obserwacji przyrody;
  • Poznanie głównych elementów poszczególnych przyrządów, w tym:  mikroskopu, termometru, barometru, wiatromierza oraz deszczomierza.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi scharakteryzować przyrządy, dzięki którym może obserwować przyrodę;
  • Umie dopasować poszczególne przyrządy do elementów przyrody, jakie może dzięki nim obserwować;
  • Zna jednostki miary składników przyrody.

Metody:

  • Pogadanka;
  • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przyrządy i pomoce przyrodnika- powtórzenie

  1. Omówienie budowy oraz podstawowych elementów mikroskopu, termometru, barometru, wiatromierza oraz deszczomierza,
  2. Dyskusja na temat dopasowania poszczególnych przyrządów do elementów przyrody;
  3. Wyjaśnienie jednostek używanych do określania elementów przyrody oraz utrwalanie ich zapisu.

Leave a Reply